Samhällsbyggnadsnämnden

Ordinarie:

Martina Philip, Kinnared,  2:e vice ordförande

Ersättare:

Anna Hagström, Långaryd