Politikerskola

Politikerskola

Funderar du på att engagera dig politiskt?

Under onsdagskvällar, med start den 11 januari, kan du få en inblick i hur det är att vara politiskt engagerad och hur de politiskt styrda verksamheterna på kommunal, regional och riksnivå fungerar.

Det finns inget krav på medlemskap för att delta i utbildningen. Det krävs först den dag du vill bli nominerad för politiska uppdrag för centerpartiet.

Anmälan - obligatorisk via mejl eller telefon

Deltagande och önskemål om eventuell specialkost meddelas Kristina Karlsson kristina.karlsson@centerpartiet.se eller via telefon 0706-66 56 91
senast 10 januar