Närodlad politik ger fler foodtrucks i sommar

Foodtrucks

Ett rikt utbud av mat ökar Kungsbackas attraktivitet och skapar mer liv och rörelse i hela kommunen. Därför är vi oerhört glada över att nämnden för teknik nu har beslutat om fler foodtruckplatser i Kungsbacka till sommaren 2017.

Tillstånd kan fås från 1 april till 31 oktober i år, vilket är samma tidsperiod som uteserveringar tillåts. De nio platserna som kommer att vara aktuella är Hamntorget, Aranäs stadsdel i närheten av lekplatsen Söderhavet, en torgyta mitt emot Borgmästareplatsen, söder om stadshuset och i Badhusparken.

Konceptet med foodtrucks bygger på mobila försäljningsenheter som är självförsörjande på el, vatten och sophantering. Det startade i USA och kom till Sverige 2013 och har sedan dess expanderat.

Centerpartiet tycker det är viktigt att kommunen minskar regelkrånglet för företagande i måltidsbranschen. Att tillåta foodtrucks på nio platser är ett bra kliv framåt för Kungsbacka och ett resultat av mer närodlad politik i kommunen.

Anders Eriksson (C)

Pär Olsson (C)

Förtroendevalda i nämnden för teknik, Kungsbacka kommun