Debatt: Centerpartiet utvecklar både Åsa och Frillesås

Fredrik Hansson, Centerpartiet Kungsbacka

Under mandatperioden har vi aktivt drivit på för en utbyggnad av industriområdet i Frillesås så att fler företag kan expandera och etablera i Frillesås.

I samband med detta vill Centerpartiet se en ny vägdragning från Frillesåsvägen upp mot Almedalsvägen, för att avlasta Frillesåsvägen förbi Stocken från tung trafik och samtidigt trafikmata det utbyggda industriområdet. Detta är mycket viktigt för att skapa en säkrare väg till skolan för barnen som bor utefter denna vägsträcka!

Vi var ett av de partier som tydligast tog striden för att bevara Stättareds friluftsområde samt att ha kvar samarbetet med Varbergs kommun för Sjöaremossens isbana. På dessa anläggningar bedriver det ideella föreningslivet en fantastisk verksamhet för alla åldrar och det är givetvis något som ska utvecklas och inte avvecklas.

En utredning över kapaciteten i skolorna i Åsa och Frillesås har genomförts. Inriktningen är att bereda plats på skoltomten i Frillesås för en skolutbyggnad genom att bland annat flytta förskoleverksamhet till annan plats. I Åsa så pågår fortfarande arbetet med hur inriktningen ska bli. I detta arbete vill Centerpartiet att försöket med Intraprenad vid Åsa Gårdsskola särskilt beaktas.

Centerpartiet var det parti som tydligast drev frågan om en tågstation i Frillesås i valet 2014, och det är glädjande att fler partier nu följer efter. Planeringen för en ny station behöver starta nu för att inte tappa tid, eftersom planeringstiderna för infrastruktur tyvärr är långa. Vi vill också att Hallandstrafiken utreder frågan att alla tåg som kan stanna vid Åsa station ska göra det, och fortsätter arbetet för att få majoritet för det.

Detta är endast några exempel på frågor som vi arbetar med för att Åsa och Frillesås ska fortsätta utvecklas till en ännu bättre plats att bo och driva företag på!

Fredrik Hansson (C) Kommunalråd

Kristina Karlsson (C) Gruppledare Region Halland

Bengt Alderin (C) V. ordf Fritid & Folkhälsa

Marie Andersson (C) Ledamot kommunfullmäktige

Publicerades först i Kungsbackaposten 16 januari 2018.