Debatt: Ja, det behövs en ny arenahall

Vi är för och stöttar nya idrottshallar i Kungsbacka.

Signaturen NT vill att Kungsbacka kommun ska bygga fler idrottshallar med fullmått, vilket är något som vi i Centerpartiet instämmer i och jobbar för. Varje vecka året runt lägger ledare många timmar med ideellt arbete i våra idrottsföreningar.

För Centerpartiet är det viktigt att kommunen stöttar och uppmuntrar dessa ledare och föreningar i deras viktiga uppdrag.

Det gäller främst genom att medverka till bra idrottsanläggningar och att erbjuda en bra service. Det är viktigt att förutsättningarna för idrottsföreningarna i kommunen är bra och så likvärdiga som möjligt. Både för de föreningar som finns i centralorten som för de föreningar som bedriver sin verksamhet i våra kommundelar.

Nu startar planeringen med att bygga ut Varlaskolan.

I samband med det så ska nuvarande idrottshall ersättas med en ny fullmåttshall med publikkapacitet, som ska vara till både för skolans och föreningslivets verksamhet.

I samband med att Hålabäckskolan byggs om och vid planeringen av en ny skola i Hede/Voxlöv, så ser Centerpartiet det som självklart att även planera för nya idrottshallar med fullmått på dessa platser. Under 2019/2020 kommer Åsa Gårdsskolas idrottshall byggas ut till fullmått för att möta behovet av fler halltider.

Att det behövs en ny arenahall på Inlag som kan användas av flera olika idrotter upplever vi att det finns en stor samstämmighet kring. När byggandet av det nya badhuset nu är i full gång så är det dags att fortsätta planeringen av Inlags idrottsområde, där en ny flexibel arenahall är ett efterlängtat tillskott!

Fredrik Hansson (C),
Kommunalråd

Bengt Alderin (C),
vice ordförande fritid & folkhälsa