Företagare tar Kungsbacka framåt!

Det är i de små och medelstora företagen som 4 av 5 jobb skapas i Sverige!

Centerpartiet vill förbättra villkoren för de som skapar jobben. Det gör vi bland annat genom:

  • Att minska kostnaden för sjukfrånvaro för företagen och fortsatt minskade kostnader för krångel och byråkrati. Då kan företagen anställa fler.
  • Att sänka arbetsgivaravgifterna än mer så att det minskar företagens lönekostnader och gör det mindre riskfyllt för företagen att anställa.
  • Att öka den ekonomiska tryggheten för företagare vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet.

I Kungsbacka är 17,9 procent företagare (källa Svenskt Näringsliv). I genomsnitt är andelen kvinnliga företagare i Halland 8 procent och andelen ökar. I resten av landet minskar samma siffra.

I Halland så väljer ofta kvinnliga entreprenörer att starta företag inom skola, vård och omsorg, bland annat för att det är där de har sitt nätverk och kunskap. En annan anledning till detta är att Halland var tidigt ute med att införa vårdval och lagen om valfrihet och det i sin tur har gett fler företag.

Fredrik Hansson, kommunalråd (C) säger – Vi vill göra det enklare att driva företag i Kungsbacka. Kommunen behöver satsa ytterligare på att förbättra servicen till företagen. Det kan vi bland annat göra genom att satsa mer på e-tjänster i syfte att korta handläggningstiderna och få snabbare processer.

Lyssna på reportaget på P4 Halland - Rekordmånga företagare i Halland.

Läs mer om vårdvalet här.