Köp svenskt kött

Den svåra torkan har gjort att tillgången till foder är starkt begränsad och frågan om att köpa svenskt kött för att stötta de svenska lantbrukarna är viktigare än någonsin.

Här har kommuner och landsting, som är stora offentliga inköpare, en viktig uppgift att fylla.

Centerpartiet har under mandatperioden aktivt drivit frågan om att öka andelen närproducerade livsmedel i de kommunala köken.

I upphandlingarna kräver Kungsbacka kommun att råvarorna ska ha producerats enligt svensk miljö- och djurskyddslagstiftning.

Det har resulterat i att idag är cirka 90 procent av köttet, samt cirka 95 procent av kyckling- och fågelprodukterna som köps in svenskt.

Hjälp till! Det är viktigt att alla konsumenter, kommuner och andra inköpare nu drar sitt strå till stacken och köper svenskt kött!