Centerpartiet i Kungsbacka lanserar idrottspolitiskt idéprogram

Idag lanserar Centerpartiet i Kungsbacka vårt idrottspolitiskt idéprogram för Kungsbacka kommun.

I våras arrangerade Centerpartiet ett möte med kommunens idrottsföreningar. Det konstaterades att det saknas en vision om hur kommunen ska bemöta föreningarnas behov. Centern svarade med att skriva ner sina ideer och tankar för bättre möjligheter inom idrotten för alla.

"Idrottens roll i samhällsbyggandet är flerdimensionell. Idrotten är en vital del av stadens identitetsutveckling, bidrar till underhållning och är en avgörande del vad det gäller samhällsbyggande relationer. Idrotten bidrar även i ett viktigt socialt stöd och barns vuxenkontakter. Även sett ur ett näringslivs- och destinationsperspektiv fyller framför allt elitidrotten en tydlig roll, men även större nationella och internationella idrottsevent. Elitidrotten är också en tydlig förebild och inspirationskälla för barn och ungdomar.

Näringslivet och kommunen har en avgörande roll i elitidrottens utveckling både ekonomiskt, affärsmässigt och utvecklingsmässigt. Det är också ett ömsesidigt utbyte som genererar ökade värden och tillväxt för alla parter. Föreningslivet, Näringslivet och kommunen bildar tillsammans ETT Kungsbacka och utgör navet i vår svenska kultur.

Inom idrottsrörelsen finns en unik mångfald av olika idrottsliga uttryck, erfarenheter och kunskap. Idrottsrörelsen skapar också samhällets största mötesplatser vilket är ett av fundamenten för en fungerande demokrati."

Ladda ner hela programmet här.