Svensk matproduktion måste få långsiktigt hållbara villkor 

Centerpartiets tre toppkandidater till riksdagen har besökt den ekologiska köttbonden Håkan Johansson och sonen David Johansson som driver företaget tillsammans. Med på mötet var även Peter Andersson som driver en mjölkgård i Idala och som är ledamot av LRF-ungdomen i Halland och Fredrik Hansson, kommunalråd, Kungsbacka kommun.

- Om man menar allvar med att svensk livsmedelsproduktion är viktig så duger det inte att bara tala väl om jordbruket när det blir kris. De gröna näringarna måste få långsiktigt hållbara villkor, säger riksdagsledamot Ola Johansson efter besök hos Håkan Johansson på Högens Gård i Idala i Kungsbacka.

De tre riksdagsledamöterna lyfter efter besöket fram vikten av att ge de gröna näringarna långsiktigt hållbara villkor, genomföra den nationella livsmedelsstrategin fullt ut och ge förutsättningar för grön tillväxt.

- Jag ser fram emot att i riksdagen få driva frågan framåt för en högre självförsörjningsgrad så att maten kommer i centrum och hela Sverige blir en matdestination värd att resa till, precis som Falkenberg, säger Mari-Louise Wernersson.

Med en offensiv jordbrukspolitik har svenskt jordbruk framtiden för sig. Och då behövs ett starkt Centerparti.

- Att långsiktigt säkra förutsättningarna för svensk livsmedelsproduktion är viktigt för vår hälsa, det öppna landskapet, den biologiska mångfalden, inte minst för arbetstillfällena på landsbygden, men även ur ett försvarspolitiskt perspektiv, säger Harald Lagerstedt.

Några av Centerpartiets förslag:

  • 5,3 miljarder för att stärka likviditeten i lantbruksföretagen.
  • 1,8 miljarder till lantbruk med ko, nöt och lamm samt växtodling, vilket är en fördubbling jämfört med regeringen.
  • En statsstödsansökan till EU-kommissionen på 2,25 miljarder. Pengarna ska användas för stängsling, borrning av nya brunnar, nya ledningar och annat material som behövs för att trygga bete och vattenförsörjning.
  • Höjd återbetalning av dieselskatt med 770 miljoner.
  • Snabbare handläggning av Jordbruksverkets utbetalningar av stödutbetalningar. Det är inte rätt att gröna näringar ska drabbas för att en statlig myndighet inte lyckas klara sina arbetsuppgifter.

Läs mer om alla förslag i rapporten ”Lantbruket för Sverige framåt”