Vad har Centerpartiet i Kungsbacka påverkat och drivit för frågor den senaste mandatperioden?

Vi har gjort en kort sammanställning av några av de politiska frågorna som vi i Centerpartiet har tagit initiativ till, drivit på och uppmuntrat runt om i kommunen den senaste mandatperioden 2014-2018. När man är involverad i politiken så är det lätt att bara koncentrera sig på nästa steg för att det alltid är nya saker på gång, men det är ju bra att då och då se över vad vi har uppnått.

När det tas politiska beslut i kommunen så sker detta genom att partierna lägger fram förslag som utvärderas. Tycker sen tillräckligt många i nämnden eller styrelsen att det är en bra idé då röstar man igenom förslaget i nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Efter det så lämnas uppdraget över till tjänstemännen som genomför beslutet. Läs mer om hur lokal politik fungerar här.

Om ett parti inte stödjer en idé då kan dom motarbeta förslaget eller vara passiva under hela processen.

Här går vi igenom en del av de förslagen som vi fått igenom eller gett vår support till under de senaste fyra åren.

Läs mer om Centerpartiets lokala politik här.

Närodlad mat

Centerpartiet har jobbat aktivt för att öka andelen närodlade livsmedel i kommunala kök. Idag är cirka 90 procent av köttet som köps in svenskt och av fågelprodukterna är runt 95 procent svenska. Svenska djurskydd och miljökrav är bland de högst ställda i världen.

En fråga som vi har drivit i många år är att införa Samordnad Varudistribution av exemplevis mat. Det har minskat utsläppen och transporterna med två tredjedelar sedan det infördes 2017.

Ut- och ombyggnad av skolorna

Många av skolorna i kommunen planeras att byggas om och byggas ut. Centerpartiet vill att valfriheten inom skolan ska utvecklas, inte avvecklas.

Den nyaste skolan i kommunen är Furulidskolan i Vallda som byggdes efter att den gamla skolan i området drabbats av mögel.

Det som är på gång i kommunen är följande:

  • Vid före detta Sommarlustskolan i Kungsbacka kommer kommunen att bygga åtta förskoleavdelningar 2019. Nybyggnation av Bräckaskolan i Fjärås pågår i två etapper - etapp ett klar 2019, etapp två klar 2020.
  • Ombyggnation/renovering av Smedingeskolan, Iseråsskolan, Hålabäcksskolan och Gullregnsskolan planeras att börja under 2019.
  • Om- och nybyggnad av Frillesåsskolan 2020 och nybyggnad av Tölöskolan 2021.
  • Ombyggnation/renovering/tillbyggnad av Varlaskolan 2021.
  • En ny förskola i Björkris kommer att byggas 2021 och tillbyggnad av Björkrisskolan är planerad till 2020.
  • Kommunen kommer även att bygga nya skolor i Vallda Heberg och i Voxlöv, båda beräknas att börja byggas 2022.

Solceller och elbilar

En viktig fråga för Centerpartiet har varit satsningen på solceller och solfångare på kommunens byggnader, för närvarande finns det ca 12 000 kvm. I kommunens fordonspark så körs nu fler elbilar, från 0 till 120 stycken på två år.

Stöd till viktiga rekreationsområden och idrott

Efter att fritidsnämnden i Kungsbacka 2016 beslutat att inga fler pengar skulle betalas ut för att tillsammans med Varbergs kommun driva Sjöaremossens isbana, så jobbade Centerpartiet aktivt för att fortsätta samarbetet. Beslutet ändrades i februari 2017.

När förslaget lades fram om att Stättared 4H-gård skulle läggas ut på entreprenad så protesterade många intressenter. Centerpartiet tog initiativ till att ett nämndsmöte skulle hållas på plats i Stättared och nämnden för Fritid och Folkhälsa ändrade sig.

Tidigare i år så klubbades det igenom att när kommunen bygger nya skolor så ska idrottshallarna ha fullmått. Centerpartiet har aktivt drivit frågan om fler idrottshallar med fullmått och gläds över att det beslutades att bli så i kommunfullmäktiges budgetbeslut 14 juni 2018. Så här ser tidsplanen ut: Åsa Gårdsskolas idrottshall blir en fullmåttshall 2020, Varlaskolan 2021 och Vallda 2022

Tack vare att Centerpartiet drivit frågan hårt, så får den nya simhallen tio 50-metersbanor och en läktare. Det gör att simklubben kan arrangera tävlingar på hemmaplan.

Byggnationen av ett nytt stall och nytt ridhus på Nordhallands Ridklubb i Lerkil. Projektet kommer startas i slutet av 2018.

Vård & Omsorg

Centerpartiet har drivit frågan om att bygga ett trygghetsboende i Kolla som nu är inflyttat och klart. Vi står bakom satsningen på nya äldreboenden i Särö, Sandlyckan och Björkris. Under perioden har vi också arbetat för ökad möjlighet att jobba heltid för de som så önskar.

Kommunen satsar också mer på på tekniska hjälpmedel och digital teknik, ett exempel är bluetooth uppkoppling i inkontinensskydden.

Stiftelsen Tjolöholm

Centerpartiet var med och stöttade renoveringen och färdigställande av Magasinet och inrättandet av ett Visitor’s centre och Slottsbutik. Två andra frågor som Centerpartiet gav sitt stöd för var utökning av hotellverksamheten utveckling av köks- och prydnadsträdgårdarna vid slottet. Att göra detta stödjer utvecklingen av platsen och ger Tjolöholm möjlighet att expandera. Turism och besöksnäringen gör att kommunen utvecklas.

Funktionsstöd

Centerpartiet vill värna det de allra svagaste i samhället. Det är inte acceptabelt det som sker med LSS. I kommuner har vi bland annat varit med och beslutat om och infört kommunalt bostadstillägg för personer som bor i bostad med särskild service.

Centerpartiet har varit med och drivit utbyggnationen av BoDA (Bostad och Daglig verksamhet) i Gällinge.

Sammanslagning av förvaltningarna Individ & Familj och Funktionsstöd kommer att göra det enklare och tryggare för invånarna.

Centerpartiet arbetar för en större valfrihet och vi drivit på beslutet om att våra invånare ska kunna välja utförare inom ledsagning och kontaktperson.

Kultur och turism

Närodlad politik innebär att vi gör biblioteken tillgängliga för fler i kommunen. Nu finns det meröppna bibliotek i Fjärås, Frillesås och Kullavik, vilket innebär att biblioteken är tillgängliga för registrerade låntagare kl 7-22 varje dag. Dessutom har biblioteket Fyren så kallat morgonöppet från 08.00 på morgonen.

Centerpartiet har varit med och bidragit till den nya turismstrategin för att öka fokus på turismen och att involvera företagen i satsningarna. Vi tror på att öka samarbetet mellan kommunen och företagen.

Vi har gett stöd för en höjning av bidragen till kulturföreningar med 500.000 kronor per år. Detta gör att många föreningar har större möjligheter att genomföra arrangemang runt om i vår kommun.

För oss är det självklart att vara med och stödja kommunens populära och välbesökta språkcafé. En viktig pusselbit för att förbättra integrationen i kommunen.

Vi vill utveckla den offentliga konsten i hela Kungsbacka och har drivit igenom en inventering av hur det ser ut runt om i kommunen. Det ska vara självklart att kulturen och områdets “själ” är med tidigt i planeringen av nya bostadsområden.

Nu satsar vi FRAMÅT och på att utveckla vår kommun.