43 konkreta förslag för en bättre seniorpolitk

Bostäder, hälsa och ekonomi är viktigast när Centerpartiets seniorer får välja. Det framkom när Centerpartiet i Halland 5 september presenterade 43 konkreta förslag för en bättre politik för de närmare 70 000 hallänningar som är 65 år eller äldre.

- Boendefrågorna är viktigast då många äldre vill flytta till en mindre och mer tillgänglig bostad. För att detta ska bli möjligt behövs på vissa platser fler mindre lägenheter till rimliga priser, säger Monica Carlsson från Falkenberg.

Tillsammans med Olof Helmersson från Varberg är hon med i Centerpartiet Hallands seniornätverk som bland annat har till uppgift att bevaka äldrefrågor. Med vid presentationen av de 43 förslagen var också Centerpartiets regionråd Helene Andersson och riksdagsledamot Ola Johansson.

Läs alla 43 förslagen för en bättre seniorpolitik här

- Det som presenteras i rapporten är förslag som skulle öka rörligheten. Då frigörs bostäderna för barnfamiljer. Äldres bostadssituation är därmed nyckeln som öppnar bostadsmarknaden för de yngre, konstaterar Ola Johansson.

- En viktig fråga för mig personligen är möjligheten att göra en bra generationsväxling för mitt företag. Jag vill tagga ner företaget, men det finns ett antal hinder som försvårar försäljningen. Här krävs en översyn och en rad förbättringar, säger Olof Helmersson.

Sverige är ett av världens bästa länder att åldras i, och bästa livsplatsen finns i Halland. Här lever vi både längst och bäst.

- Men det innebär också utmaningar. Inte minst måste sjukvård och tandvård fungera, säger Monica Carlsson.

- Här är det viktigt att samverkan mellan kommunen och regionen fungerar. Dels skulle vi behöva ha mer sjukvårdsbedömningar i hemmen. Med modern teknik så behöver man i dag inte åka till sjukhus med till exempel urinvägsinfektion. För de flesta är det tryggare att vara kvar i hemmet, säger Helene Andersson.

Men när man ändå måste vara på sjukhus så är det viktigt att kommunerna har en god beredskap med boenden när man kommer hem igen. Det behöver förbättras.

******

På bilden: Helene Andersson, Olof Helmersson, Monica Carlsson och Ola Johansson, utanför valstugan i Varberg, presenterar 43 konkreta förslag för en bättre seniorpolitik i Halland.