Närodlad politik i Gällinge, Idala och Förlanda

Centerpartiet vill:

  • Bygga fler förskoleplatser i Gällinge och Förlanda.
  • Underlätta för nybyggnation i området.
  • Bygga gång- och cykelväg längs Gällingevägen och Förlandavägen.
  • Fler bussturer till och från Kungsbacka.
  • Bygga säkra busshållplatser.
  • Använda Håforsgården och Hellevik för öppen kommunal verksamhet.

På bilden ser du från vänster: Inga-Lill Kihlberg, Annika Hedman, Christina Åkesson, Evelina Grönlund, Kerstin Ekman-Hake, Kristina Karlsson och Pär Olsson.

Relaterade nyheter