Livslångt lärande i skolan - detta går Centerpartiet i Kungsbacka på val på

Förskolan

 • Fortsätt satsningen på god kvalitet med kvalificerad personal, giftfri miljö, utevistelser och IT-stöd.
 • Det ska finnas valfrihet i förskola, dagbarnvårdare och öppen förskola genom alternativa driftsformer.
 • Ändamålsenliga förskolor och skolor ska finnas i alla kommundelar.
 • Dagbarnvårdare ska vara ett alternativ för föräldrar som så önskar.

Grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning

 • Grund-, gymnasie- och vuxenutbildningar ska vara attraktiva och hålla hög kvalitet.
 • Kungsbackas skolor ska kunna profilera sig utifrån lokala beslut.
 • Tillgång till fristående skolor är positivt och ger ökad valfrihet.
 • Rörelse och praktiska övningar är grunden för lärande och hållbar livsstil.
 • Fortsätt satsningen på IT-användning i skolan.
 • Våra skolgårdar ska inbjuda till rörelse och olika aktiviteter och fler elever ska kunna ta sig till skolan på säkra gång- och cykelvägar.
 • Skolans kompensatoriska uppdrag ska lyftas fram. Elever som behöver extra stöd ska få tillgång till tidiga insatser, lovskola och läxhjälp. Samtidigt ska tillräckliga utmaningar erbjudas begåvade elever.
 • Utveckla studie- och yrkesvägledning genom utökad kontakt med omvärlden, Ung företagsamhet och lärlingsutbildningar i samarbete med näringslivet. Utbilda våra unga för morgondagens arbetsmarknad.
 • Systematiskt värdegrundsarbete ska bedrivas mot mobbning och för jämställdhet och tolerans. Nolltolerans mot droger och sexuella trakasserier i våra skolor.
 • Skolhälsovården ska ha tillräckliga resurser. Elever som mår bra, uppnår bättre resultat.
 • Fritidspedagogiken är viktig och verksamheten ska bygga på kvalitet och omtanke. Barn ska även kunna få läxhjälp inom skolbarnomsorgen.
Relaterade nyheter