Valprogram

Bild

Centerpartiet är känt för stort ansvarstagande och med starkt ledarskap har vi under mandatperioden sett till att utvecklingen i Laholms kommun har gått framåt. Stora utmaningar finns hela tiden i vårt samhälle, men självklart har pandemin på verkat oss alla. Centerpartiet har drivit på arbetet med att få persontrafik på Markarydsbanan och pengar är avsatta till att utveckla stationsområdena i Knäred och Veinge. Under mandatperioden har det byggts nya förskolor och skolor i Laholm och Skottorp. Cykelvägen mellan Tjärby och Lilla Tjärby blev klar och fler är på gång. Vid järnvägsstationen invigdes ett cykelgarage. Ett årligt stöd till byalag och samhällsföreningar infördes våren 2020. Lugnarohögen öppnade igen och fick många besökare. I Laholm smyckades elskåpen med fotografier från förr. Utbudet av olika bostadstyper har ökat med parhus, radhus och flerbostadshus runt om i kommunen. Sedan våren 2021 kan bygglovsansökningar hanteras digitalt. Genom utbildning och praktikplatser har fler som stod långt från arbetsmarknaden kommit i arbete och många företag är intresserade av att etablera sig i Laholm. Centerpartiets ställningstagande bidrog till beslut i fullmäktige att bygga ut Sofieroleden som en säker led för farligt gods, vilket innebär bättre trafikföring på och utvecklingsmöjligheter utmed Lagavägen.

Centerpartiet vill se ett starkare, grönare och mer företagsamt Laholm. Människor ska kunna leva och arbeta i hela kommunen. Samverkan mellan kommunens olika verksamheter och förebyggande arbete ger förutsättningar åt varje människa att må bra och skapa sin framtid. Klimatförändringarna är avgörande för framtiden och kräver ansvar och åtgärder. Med Centerpartiet i spetsen kan Laholms kommun ta en ledande position som en grön tillväxtkommun. Vi söker politiskt stöd för att leda Laholms kommun i en socialt hållbar utveckling. Rösta på Centerpartiet den 11 september.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.