Vägen till framgång

Mer samarbete mellan kommunerna

Kommunstyrelsen har gett nämnderna i Laholm i uppdrag att hitta gemensamma mål att samarbeta kring. Vi vill se mer samarbete med våra grannkommuner, både för att effektivisera servicen till invånarna och för att få fart på besöksnäringen.