Våra kandidater i Växjö stift

Här presenterar vi de halländska kandidaterna från Växjö stift till kyrkomötet och stiftsfullmäktige.

Kandidaterna presenteras i den ordning som de står på listorna.

Anna Roos

Plats 4 till stiftsfullmäktige och plats 7 till kyrkomötet

Långaryds församling

Oppositionsråd och tjänstledig enhetschef socialtjänst

Hjärtefrågor:

Kyrkan ska vara en plats där människor får växa och bli sedda genom hela livet. I alla livets skeden ska kyrkan vara öppen för alla. Barn- och ungdomsverksamhet, körer och musikverksamhet, gudstjänster och diakoni skapar mötesplatser och bidrar till att människor får växa själsligt och i sin tro.

Rebecka Vesterlund

Plats 12 till stiftsfullmäktige och plats 22 till kyrkomötet

Färgaryds församling

Gymnasielärare

Mina viktigaste frågor:

Viktigast för mig är att kyrkan är en plats som möter människor där de befinner sig i livet. Kyrkan ska vara en röst i samhällsdebatten som lyfter och värnar allas människors lika värde.

Kyrkan ska ge utrymme åt möte med Gud och andra människor, utan krav på prestation och yta.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.