Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen

Henrik Oretorp, distriktsordförande

Politiskt ansvarsområde: Klimatfrågor

Mejla till Henrik

Ring till Henrik

Mari-Louise Wernersson, vice ordförande

Politiskt ansvarsområde: Förnyelsebar energi och jämställdhet

Mejla till Mari-Louise

Ring till Mari-Louise

Kjell Helgesson, vice ordförande

Politiskt ansvarsområde: Matproduktion

Mejla till Kjell

Ring till Kjell

Angeline Eriksson

Politiskt ansvarsområde: Integration och utbildningsfrågor

Mejla till Angeline

Ring till Angeline

Per Johansson

Politiskt ansvarsområde: Idrotts- och föreningsfrågor

Mejla till Per

Ring till Per

Ingela Eriksson

Politiskt ansvarsområde: Landsbygdsutveckling och skogsfrågor

Mejla till Ingela

Ring till Ingela

Gudrun Pettersson

Politiskt ansvarsområde: Miljöfrågor

Mejla till Gudrun

Ring till Gudrun

Anders Eriksson, Utbildningssektionens ordförande

Politiskt ansvarsområde: Näringslivsfrågor

Mejla till Anders

Ring till Anders

Emilia Lindgren, ordförande CUF Halland

Politiskt ansvarsområde: Ungdomsfrågor

Mejla till Emilia

Ring till Emilia

Eva Pehrsson-Karlsson, ordförande Hallands Centerkvinnor

Politiskt ansvarsområde: Social vård och omsorg

Mejla till Eva

Ring till Eva

Agneta Åkerberg

Politiskt ansvarsområde: Sjukvård och vattenfrågor

Mejla till Agneta

Ring till Agneta

Ingemar Johansson

Politiskt ansvarsområde: Äganderättsfrågor

Mejla till Ingemar

Ring till Ingemar

Lisbeth Riberth

Politiskt ansvarsområde: Jordbruksfrågor

Mejla till Lisbeth

Ring till Lisbeth

Charlotte Wennerberg-Liljeblad

Politiskt ansvarsområde: Samhällsbyggnation

Mejla till Charlotte

Ring till Charlotte