• / Kalender
  • / Nomineringsstämma med Centerpartiet i Halland

Nomineringsstämma med Centerpartiet i Halland

  • Föreläsning av Tomas Enhager, personlig utvecklare och inspiratör
  • Fastställande av riksdags- och regionlista till valet 2018
  • Antagande av Valmanifest

 

Kallelse till valda ombud

Inbjudan till alla medlemmar i Centerrörelsen

Centerpartiet i Halland håller nomineringsstämma

Lördag 25 november 2017 kl 09.30

Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro

Välkomna!

Hämta handlingar:

Kallelse

Förslag Valmanifest