• / Kalender
  • / Öppet frukostmöte "Funktionsnedsättning - inget hinder för jobb och egen lön"

Öppet frukostmöte

"Funktionsnedsättning - inget hinder för jobb och egen lön"

3 november kl.08.00-09.30

Falkenbergs museum

Moderator: Anna Kinch

Vi bjuder på enkel ekologisk frukost från det sociala företaget En trappa upp!

Program

Goda exempel:

  • Lena Carlbom, sociala företag i Falkenberg
  • Samuel Grahn, Samordningsförbundet i Halland
  • Diskussion om vilka hindren är
  • Work-shop om hur man kan göra det smartare och bättre

Anmälan senast 27 oktober här!

eller till Gunvor Abrahamsson på SV i Halland

gunvor.abrahamsson@svse

Tel. 0346-73 21 29

Alla är välkomna!