Centerpartiets distriktsstyrelsen i Halland

Fredrik Hansson, distriktsordförande
Anu Majkvist, vice ordförandet
Angeline Eriksson, Vice ordförande
Jenny Håkansson, Hallands Centerkvinnor

Politiskt ansvarsområde: Jämställdhet

Mejla till Jenny

Ring till Jenny

Maja Lagerstedt, ordförande CUF Halland

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.