Centerpartiets distriktsstyrelsen i Halland

Henrik Oretorp, distriktsordförande
Mari-Louise Wernersson, vice ordförande

Politiskt ansvarsområde: Infrastruktur och arbetsmarknad

Mejla till Mari-Louise

Ring till Mari-Louise

Anders Eriksson, vice ordförande

Politiskt ansvarsområde: Energi och näringslivsfrågor

Mejla till Anders

Ring till Anders

Angeline Eriksson, Ordförande CUF Halland

Politiskt ansvarsområde: Ungdoms- och utbildningsfrågor

Mejla till Angeline

Ring till Angeline

Elisabeth Svensson Agerbjer

Politiskt ansvarsområde: Demokrati och sociala frågor

Mejla till Elisabeth

Ring till Elisabeth

Jennie Cederholm Björklund

Politiskt ansvarsområde: Innovationer och forskning

Mejla till Jennie

Ring till Jennie

Gudrun Pettersson

Politiskt ansvarsområde: Kultur

Mejla till Gudrun

Ring till Gudrun

Christel Cederberg

Politiskt ansvarsområde: Skogs- och jordbruksfrågor

Mejla till Christel

Ring till Christel

Peter Lundin

Politiskt ansvarsområde: Digitalisering, idrott och föreningsliv

Mejla till Peter

Ring till Peter

Jenny Håkansson, Hallands Centerkvinnor

Politiskt ansvarsområde: Jämställdhet

Mejla till Jenny

Ring till Jenny

Agneta Åkerberg

Politiskt ansvarsområde: Hälso- och sjukvård

Mejla till Agneta

Ring till Agneta

Peter Feuerbach

Politiskt ansvarsområde: Miljö

Mejla till Peter

Ring till Peter

Anu Majkvist

Politiskt ansvarsområde: Internationella frågor och integration

Mejla till Anu

Ring till Anu

Katarina Sundvall

Politiskt ansvarsområde: Landsbygsfrågor och livsmedel

Mejla till Katarina

Ring till Katarina

Charlotte Wennerberg-Liljeblad

Politiskt ansvarsområde: Samhällsbyggnadsfrågor och seniorfrågor

Mejla till Charlotte

Ring till Charlotte

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.