Halland
Centerpartiet lokalt

Distriktsstyrelsen

Henrik Oretorp, distriktsordförande
Mari-Louise Wernersson, vice ordförande

Politiskt ansvarsområde: Infrastruktur

Mejla till Mari-Louise

Ring till Mari-Louise

Kjell Helgesson, vice ordförande

Politiskt ansvarsområde: Social vård och omsorg

Mejla till Kjell

Ring till Kjell

Angeline Eriksson, Ordförande CUF Halland

Politiskt ansvarsområde: Ungdoms- och utbildningsfrågor

Mejla till Angeline

Ring till Angeline

Elisabeth Svensson Agerbjer

Politiskt ansvarsområde: Integration och internationella frågor

Mejla till Elisabeth

Ring till Elisabeth

Ingela Eriksson

Politiskt ansvarsområde: Äganderätt och skogsbruksfrågor

Mejla till Ingela

Ring till Ingela

Gudrun Pettersson

Politiskt ansvarsområde: Miljö- och kulturfrågor

Mejla till Gudrun

Ring till Gudrun

Anders Eriksson, Utbildningssektionens ordförande

Politiskt ansvarsområde: Energi- och näringslivsfrågor

Mejla till Anders

Ring till Anders

Peter Lundin

Politiskt ansvarsområde: Digitalisering, idrotts- och föreningsfrågor

Mejla till Peter

Ring till Peter

Jenny Håkansson, Hallands Centerkvinnor

Politiskt ansvarsområde: Jämställdhet och högre utbildning

Mejla till Jenny

Ring till Jenny

Agneta Åkerberg

Politiskt ansvarsområde: Hälso- och sjukvårdsfrågor

Mejla till Agneta

Ring till Agneta

Peter Feuerbach

Politiskt ansvarsområde: Vattenfrågor

Mejla till Peter

Ring till Peter

Lisbeth Riberth

Politiskt ansvarsområde: Jordbruksfrågor

Mejla till Lisbeth

Ring till Lisbeth

Katarina Sundvall

Politiskt ansvarsområde: Landsbygsfrågor

Mejla till Katarina

Ring till Katarina

Charlotte Wennerberg-Liljeblad

Politiskt ansvarsområde: Samhällsbyggnation och seniorfrågor

Mejla till Charlotte

Ring till Charlotte