Varför jagas familjeföretag på landsbygden?

För Centerpartiet är det oacceptabelt att staten och myndigheterna lägger ytterligare pålagor på de småföretagare som försöker få Sverige att växa.

Den 1 juli skärpte regeringen kontrollen av småföretag. Med absurda och näringslivsfientliga konsekvenser för Halland. Om du som företagare ber din åttaåring att gå ut med kökssoporna riskerar du böter på minst 12 500 kronor – om det inte har registrerats.

Det både låter och är fullständigt orimligt. Men det är konsekvenserna av att kontrollen av småföretagen utvidgas och fördjupas. Sedan tidigare har bland annat restaurang- och byggbranschen omfattats av så kallade personalliggare. Nu tillkommer kravet för fordonsservice, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvård.

Dessutom kommer alla personer som bor under samma tak där det bedrivs sådan näringsverksamhet att behöva registrera sig om de på något sätt bidrar till verksamheten. Regeringen skärper nämligen kontrollinstruktionerna till Skatteverket för tiden ”make, maka, sambo och barn under 16 år” är verksamma i verksamheten.

I Slöinge finns Solhaga Stenungsbageri och det ligger i familjens trädgård. Från den 1 juli kommer mycket kretsa kring om deras barn som är 12 och 15 är verksamma eller ej. Det är ju fullt naturligt att barn hjälper till, det får ju absolut inte läggas hinder för, tycker jag. Men detta betyder att när Skatteverket utövar sin slumpmässiga och oanmälda tillsyn ska barnen också vara inskrivna, annars riskerar man 12 500 kronor i böter.

För Centerpartiet är det oacceptabelt att staten och myndigheterna lägger ytterligare pålagor på de småföretagare som försöker få Sverige att växa. Kraven på småföretagaren måste stå i relation till nyttan som eftersträvas.

De här företagen behöver inte utökade pålagor. Tvärtom måste regelkrånglet minska. Det här är viktigt och har stor betydelse för de småföretagare som vill utveckla och investera i sin verksamhet. Något jag kommer driva om jag får ditt stöd för en plats i riksdagen i höst.