Torkan: Alla behöver dra sitt strå till stacken

Nu behöver vi alla stötta våra svenska bönder som har stora bekymmer i torkan. Vår livsmedelsproduktion är jätteviktig för hela Sverige. Här är mina tankar:

  • 👉🏻Köp bara svenskt kött
  • Var vattensmart och minska din dricksvattenförbrukning så gott du kan
  • Har du mark som kan bidra till foder åt djuren, kontakta LRF på din ort.
  • Falkenbergs kommun upplåter vår mark som passar för foder. Kul och bra att se fler sådana initiativ komma från både kommuner, företag och privatpersoner.
  • Det offentliga måste köpa in svenskt kött. I Falkenberg köper vi in 96 % svenskt kött till våra offentliga kök.
  • Klimatförändringarna är påtagliga och något vi måste ta på större allvar.
    🍀
  • Alla kan bidra på något sätt. Tillsammans hjälps vi åt! Dela gärna mina tips och tankar.