Halland – i mitt hjärta

Bild

Halland är en bra region i ett alldeles ypperligt läge för tillväxt på västkusten. Jag har tillsammans med centerpartister runt om i länet engagerat mig hårt för. Håll Halland Helt och är mycket glad för att vi lyckats med det. Jag kan lova att det krävts hårt och envetet arbete.

Landsbygden har stor potential med oerhörda möjligheter. Ett exempel är att jag vill släppa fram strandnära boendemiljöer vid våra många sjöar i Hallands inland för att stimulera människor att kunna stanna kvar eller flytta dit. Ökad service på landsbygden är också oerhört viktigt.

En annan viktig tillväxtfråga är att satsa på bättre vägar till Ullared från både Varberg och Falkenberg. Gekås Ullared är Sveriges största besöksmål och bidrar oerhört mycket för att den halländska turistnäringen ska fortsätta att utvecklas. Framåt för Halland!

Millis ingredienser för utveckling i Hela Halland:
  • Håll Halland Helt för en stark regional utveckling.
  • Släpp fram sjönära byggnation av bostäder där människor vill leva och bo för att stimulera och
    utveckla landsbygden.
  • Satsa på vägarna 153 och 154 till Ullared från Falkenberg och Varberg för ökad trafiksäkerhet och fortsat ttillväxt av turistnäringen i Halland.
  • Öka underhållet av järnvägar och regionala vägar.