Recept för ett
företagsamt Sverige

Det är småföretagarna som är våra stora jobbskapare. Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att vara företagare.

Företagsamhet handlar om mycket mer än att just driva företag. Människors potential måste tas bättre till vara och all typ av engagemang behöver uppmuntras i både föreningslivet och i yrkeslivet. Men tyvärr finns det en stark tradition i Sverige att krångla till det och försvåra för företagsamma
människor. Jag vill tvärtom förenkla och ta bort onödiga regelverk som klåfingriga politiker har skapat genom åren.

Det är viktigt med ett bra företagsklimat och det är något som jag jobbat mycket med i Falkenberg. Sedan Svenskt Näringsliv 2001 började mäta och ranka företagsklimatet har Falkenberg gått från plats 139 till 16 och det är ingen slump utan resultatet av ett målmedvetet arbete.

Sverige har idag en gammal arbetsmarknadspolitik som stänger ute människor och skapar kompetensbrist i väldigt många yrken. Jag vill att vi ska kunna vidareutbilda oss och komplettera våra utbildningar så att samhället kan bidra med det företagen behöver för att utvecklas.

Relaterade nyheter