Recept för ett grönt Sverige

Bild

Jag vill leva i takt med vår natur och miljö. Det handlar om vår hälsa och att vi mår bra av att vara ute i naturen. Men också att vi kan äta mat av hög kvalité utan antibiotika och kunna dricka rent vatten. Svenskt jordbruk producerar bra och nyttig mat och bidrar till att skapa öppna landskap och en levande landsbygd. Det är inget att ta för givet.

Det finns många utmaningar för att se till att vi värnar om vår miljö. Ett exempel är att vi behöver göra vårt resande mer miljövänligt. Grön teknik kan ge helt andra möjligheter och både skapa sysselsättning och låta oss fortsätta resa utan att förstöra vår miljö. För att hålla ihop Sverige ska vi inte beskatta avstånd utan istället stimulera ny teknik. Det behövs morötter. Målet måste vara att använda fossilfria drivmedel och ta bort skadliga gifter.

Vi är numera självförsörjande på förnyelsebar energi i Falkenberg och det vill jag att hela Sverige ska bli. Låt forskning och teknik ge oss förutsättningar för en hållbar miljö. Helt enkelt ta oss Framåt.

Millis ingredienser för bättre miljö:
  • Stimulera till byten av bränslen i bilar och lastbilar med hjälp av miljöbonus.
  • Investera i forskning och inför obligatorisk inblandning av förnyelsebart i flygbränslet.
  • Inför ett dubbelt grönt ROT-avdrag för klimatsmarta investeringar i hemmet av t ex solfångare och värmepumpar.
  • Stöd utformningen för märkning av livsmedel med både innehåll och ursprung.
  • Minska användningen av plast och satsa på teknikutveckling av t ex skogråvaror.
  • Satsa på biogas och beskatta sopförbränning.
  • Fortsätt satsa på förnyelsebar energi så att Sverige kan bli självförsörjande.