DET SKA VARA LÄTT ATT LEVA RÄTT!

Bild

Klimatförändringar ökar och i våras sa FN:s klimatpolitiska råd att redan 2025 måste utsläppen minska om vi inte ska få en temperaturhöjning på över 1,5 grader. På sikt hotas våra halländska stränder och bostäder måste flyttas eller rivas. Ett varmare klimat kommer också påverka vår hälsa och det känner vår sjukvård redan av. Vi behöver satsa mer på tekniken som lagrar koldioxid från luften för det är ett sätt att minska utsläppen. Den här tekniken utvecklas bland annat i Hylte.

Sverige har goda förutsättningar att öka takten i den gröna omställningen om bara vi politiker
gör det vi måste. Näringslivet ligger ofta före med teknikutveckling och politiken måste våga
haka på och inte titta på gamla tekniska lösningar. Jag vill bygga mer sol- och vindkraft eftersom det är det billigaste och snabbaste sättet att få fram mer ren energi i södra Sverige. Vi kan lagra vind- och solenergi genom att göra vätgas som också går till industrin, bilar, lastbilar och flygplan. Med vätgas blir ”avgasen” bara vattenånga. Skogen är en stor tillgång för att lagra koldioxid men också för att det ger hållbara produkter och biologiska oljor. Det är viktigt att våra skogsägare får fortsätta den utvecklingen.

Vi måste också bli mycket bättre på att återvinna och återbruka material och produkter. Jag blir arg när jag hör att vi bränner upp 70% av insamlad plast. Så kan vi inte hålla på och jag jobbar för att öka återvinningen och göra det enkelt för dig att göra rätt.

Millis ingredienser:

  • Bygg ut förnybar energi – den ger snabbt billig energi
  • Byt bränsle på alla fordon och även fartyg och flyg
  • Satsa på vätgas, biogas och fler laddstationer för elfordon i hela landet
  • Öka den biologiska mångfalden
  • Ta fram en regional strategi för att förebygga effekterna av klimatförändringarna

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.