INGEN SJÄLVKLARHET ATT ALLA SKA KUNNA ÖVERKLAGA

Bostadsbygandet måste underlättas i hela Halland. Okynnesöverklaganden fördröjer och skapar osäkerhet.

Rätten att kunna överklaga beslut är självklar och den ska gälla alla som är berörda oavsett deras ställning i samhället och saldo på bankkontot. Men tyvärr ser vi exempel på när denna rättighet missbrukas. Centerpartiet vill att enbart de som är direkt berörda ska kunna överklaga ett bygglov. Och om man förlorat i den första instansen så ska det utredas om en kostnad ska påföras den som driver frågan vidare, enbart i syfte att fördröja. Det värsta exemplet är ett bygge av en familjebostad i Halländska Svartrå, Falkenbergs kommun som överklagats av en naturskyddsförening i grannkommunen Varberg.

Det är ett exepel på de raka svar som gavs under P4:s intervju idag av mig som Centerpartiets förstanamn på riksdagsvalsedeln. Följ länken här så kan du lyssna på hela intervjun.