MOMENT 22 FÖR LENNARTS BYGGLOV

Igår träffade jag Lennart. Pensionär och sedan sju och ett halvt år bosatt i Kungsbackas västra delar. Han ville träffas för att berätta för mig hur han kommit i kläm genom PBL som ägare till en fastighet i närheten av Hällesåker i Mölndals kommun.

Fastigheten ligger strandnära, huset har funnits länge och har enskilda lösningar för vatten och avlopp. Dessvärre förstördes den genom brand och 2007 beviljades Lennart bygglov, att bebygga fastigheten med ett liknande hus och en ny enskild VA-lösning, med ny dispens för strandskyddet.

Av olika anledningar byggdes inget nytt hus, utan avflyttning skedde till Kungsbacka med ny bostad lån med säkerhet i fastigheten i Hällesåker. Efter sex år ville Lennart sälja tomten, som han under alla år betalt fastighetsskatt för och avgifter till vägsamfälligheten. I tron att det fortsatt fanns ett bygglov räknade han med att kunna få ut det värde som finns i en obebyggd fastighet i ett attraktivt, men ensligt läge invid en sjö.

Nu visade det sig att Byggnadsnämnden i Mölndal, trots sitt tidigare beslut om bygglov, vid en ny ansökan säger nej. Beslutet har överklagats men står fast. Ett obegripligt ställningstagande! Hur kan en fastighet som var tillåten att bebygga 2007 inte vara det tio år senare?

Nu är situationen prekär för Lennart. Han står med kostnader för en tomt som till följd av Byggnadsnämndens nya beslut, saknar värde. Vad som sker om banken granskar det värde som garanterar nya lån vill vi bara inte tänka på. Kommunen vill inte lösa in tomten och ingen köpare är intresserad av att köpa en fastighet man inte får bebygga. Moment 22 för Lennart!

Skälet till situationen är först och främst reglerna som säger att bygglovet per automatik upphör att gälla efter två år om bygget inte påbörjats och efter fem år om bygget inte färdigställts. Man kan fråga sig om det är rimligt när det handlar om en ensligt belägen fastighet. Det andra är att Mölndals kommun plötsligt tvärvänder i frågan om platsens lämplighet att bebygga.

Trist situation som jag hoppas någon klok person i Mölndals kommun kan råda bot på. Själv kan jag bara beklaga och som riksdagsledamot och bostadspolitiker verka för en flexiblare tillämpning av bygglovsinstrumentet när det gäller ersättning av äldre byggnader på landsbygden.