jag bestämde mig för att svara alla!

Bild

Dom senaste veckorna när vi haft två statsministeromröstningar och mitt i alltihop röstat om budgeten. Detta har fått många att reagera. Ledamöterna har fått massvis med mail som i huvudsak följer en och samma mall, med frågor om M/Kd-budgeten och konsekvenserna för bland annat jämställdhetsmyndigheten. Jag bestämde mig tidigt för att försöka besvara alla mail. Hittills har 421 avsändare fått varsitt svar, enligt nedan. Jag tror det lönar sig att respektera människors oro och ta den på allvar, även om man inte har precis samma åsikt. God jul, vänner! 🍀

”Hej Nn

Tack för ditt mail. Som du nog känner till är budgetbehandlingen den här gången präglad av osäkerheten kring regeringsbildningen. Centerpartiet som har en politik för rättvisa villkor i hela landet, miljö och klimat, en bättre fungerande bostads- och arbetsmarknad och jämställdhet mellan kvinnor och män, lade en egen motion som vi röstade på (länk). Den är utgångspunkten för det vi vill åstadkomma under mandatperioden och vi hoppas få en regering på plats som i så hög utsträckning som möjligt baseras på den politiken. Sverigedemokraternas inflytande är skadligt och det är därför vi vill undvika att ge dem ett avgörande inflytande över regeringsmakten

Jag kan som partiets bostadspolitiker vara kritisk till att exempelvis investeringsstödet till bostäder som vi varit emot ända sedan det infördes togs bort så hastigt och utan förvarning. Det har jag beskrivit med en artikel i en branschtidning såhär: länk

När det gäller den nyinrättade jämställdhetsmyndigheten som med den budget som lades fram av M och KD, samt i slutvoteringen stöddes av SD kan komma att avvecklas, vill jag säga följande:

Centerpartiet var kritiskt till idén att inrätta en särskild myndighet. Dels har vi redan allt för många myndigheter. Samarbetet underlättas inte av att de blir fler. Istället anser vi att jämställdhetsarbetet ska genomsyra all statlig verksamhet och alla myndigheter. Den verksamhet som bedrivits hos länsstyrelsen i Östergötland med hedersvåld skulle demonteras, med uppenbar följd att kompetens och nätverk sedan många år skulle raseras, varnade Statskontoret, när jämställdhetsarbetet skulle utvärderas. Vi har därför inget att invända mot beslutet, men det innebär inte att vi motsätter oss ett aktivt och fungerande jämställdhetsarbete. Tvärtom!

God jul och Gott nytt år!

Hälsningar Ola Johansson (C)”

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.