Hyresgästföreningens skrämseltaktik

Här är mitt slutinlägg i debatt med hyresgästföreningens ordförande i Västsverige. Tyvärr ville inte GP ta in det, så ni får läsa här. Länkar till övriga inlägg nedan.

”Skrämseltaktiken går inte hem hos våra väljare, snarare handlar det om att mobilisera för att rädda kvar en handlingsförlamad Socialdemokrati vid makten.”

 

”Vill se över hur hyressättningen kan reformeras så att hyrorna blir mer marknadsanpassade”, skriver Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Av det drar Kristofer Lundberg slutsatsen att vi vill införa marknadshyror efter maktskiftet i september.

Det råder en bred enighet om att förhandlingssystemet skareformeras och vad som borde skrämma Hyresgästföreningen mer är förflyttningen som sker inom Socialdemokratin. Det är inte första gången man varit nära att verkligen avskaffa hyresregleringen, just för att den skapat skevheter, missgynnar dem som har svårast att få tag på en bostad och hämmarbyggandet.

Ökade statliga stöd till byggandet står överst på Lundbergs önskelista. Redan idag går 5 miljarder av skattebetalarnas pengar åt till att öka byggföretagens vinster, samt åt att belöna de kommuner som av egen kraft planerar och bygger. Trots att investeringsstödet förändrats och tonat ner sin återhållande effekt på hyresuttaget, har de svårt att gå åt. Det har i mycket liten utsträckning bidragit till att vi fått hyresrätter som annars inte byggts. Det är tydligt att byggsubventionerna inte haft någon effekt. Dom ska avskaffas och ersättas med system som riktar stödet till de som har det svårast.

Skatteneutralitet mellan upplåtelseformerna kan diskuterasmen precis som när det gäller förändringar av hyressättningen, behöver en nedtrappning av ränteavdragen för dem som köpt sin bostad ske successivt och försiktigt så inte hushållen drabbas ekonomiskt. En sänkt reavinstskatt skulle sannolikt öka rörligheten mellan upplåtelseformerna.

Lättnader i att få fram byggbar mark är självklarheter för Centerpartiet, frågan är vad Hyresgästföreningen och Socialdemokraterna är beredda att gå med på när det gäller att få lov att bygga i bullerutsatta lägen, att se över riksintressen, samt att i mindre kommuner kunna bygga strandnära.

Skrämseltaktiken går inte hem hos våra väljare, snarare handlar det om att mobilisera för att rädda kvar en handlingsförlamad Socialdemokrati vid makten.

inlägg 1: Marknadshyror drabbar alla

inlägg 2: Bostadsbristen vårt värsta gissel

slutreplik HGF: Marknadshyra saknar stöd hos väljare i alla block