Kandidatpresentation Kyrkovalet

Här presenterar vi kandidaterna till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift och kyrkomötet inför kyrkovalet 2021.

Kandidaterna presenteras i bokstavsordning enligt efternamnet.

Stig Agnåker

Falkenberg

Fritidspolitiker

Kyrkopolitisk fråga som engagerar:

Hur vi tar till vara på våra kyrkogårdars kulturhistoriska värden för framtiden.

Helene Andersson

Tvååkers församling

Regionråd

Kandiderar till stiftsfullmäktige

Min viktigaste fråga:

Personalrekrytering och kompetensförsörjning av medarbetare

Henrik Arnesson

Löftadalens församling, Åsa
Lantmästare och lantbrukare

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Min viktigaste fråga:

Få in kyrkan mer i samhällsdebatten, synas mer.

Göran Barkevall

Träslövs församling

Pensionär, Ordförande i Träslövs församling kyrkoråd

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Mina viktigaste frågor: Folkkyrka och ungdomar

Jag vill verka för en aktiv folkyrka för alla och göra en riktad satsning på ungdomars delaktighet.

Kyrkan skall bygga en positiv relation till ungdomar som de känner glädje i att tillhöra.

Håkan Björklund

Snöstorps församling

Grundskollärare MaNO 4-9

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Den kyrkopolitiska fråga som engagerar mig mest är att vi har en välkomnande kyrka som utvecklas i takt med den tid vi lever.

Marie Björsell

Löftadalens församling, Åsa

Logistiker

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Drivkraft:

Musikundervisning i kyrkan, miljöfrågor och funktionshinder.

Teodor Ek

Halmstads församling
Vik. Stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift
Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet


Min viktigaste fråga:

Ungdomars delaktighet i kyrkan

AnnaLena Emilsson

Veinge-Tjärby församling

Lärare och företagare

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Min viktigaste fråga:

Kyrkans perspektiv i samhällsdebatten och dess viktiga roll som en viktig organisation i ett fungerade samhälle.

Gunilla Franzén

Tölö församling

Geotekniker

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Kyrkopolitisk fråga som engagerar mig:

Att vi ska ta vårt ansvar som förvaltare för framtiden och låta Hållbarhetens fyra perspektiv (socialt , ekonomiskt, ekologiskt och andligt) påverka alla beslut.

Anna-Karin Gustafsson

Sibbarp-Dagsås församling

Förskollärare

Kandiderar till stiftsfullmäktige

Mina viktigaste frågor:

För en levande kyrka behöver det lokala engagemanget tas till vara och uppmuntras. I en framtid där vi står inför många utmaningar, måste vi ha mod att tänka nytt och arbeta medvetet för att öka antalet medlemmar i Svenska kyrkan.

Annika Hedman

Fjärås-Förlanda församling
Egen företagare inom ekonomi samt hästföretagare
Kandiderar till stiftsfullmäktige.

Frågor som engagera mig:

En folkkyrka som är jämställd. Med stark framtidstro.

Inger Hellqvist

Varbergs församling

Pensionär

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Mina viktigaste frågor:

Stimulera uttrycksformer som sång, musik, teater, litteratur och bildkonst. Jag vill utveckla diakonins samverkan med det offentliga, näringsliv och civilsamhället. Ta till vara barn och ungdomars idéer och åsikter.

Ulf Hellqvist

Varbergs församling

Pensionär

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Mina viktigaste frågor:

Församlingarnas tillgångar ska förvaltas långsiktigt på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Uppmuntra och ta till vara anställdas, volontärers och församlingsbors engagemang. Kyrkans funktion ska förena nutid och tradition.

Ewy Henriksson

Kwibille församling

Förskollärare

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Min viktigaste fråga:

Jag brinner för en kyrka väl förankrad i samhället som verkar i sin tid.

Annika Johansson Sävborg

Halmstads församling

Skribent och informatör

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Mina viktigaste frågor:

Öppenhet och tillgänglighet till våra kyrkor både andligt och kulturellt. Medlemsvård. Att Svenska kyrkan är en förebild för ett inkluderande och hållbart samhälle.

Fredrik Lindqvist

Höks pastorat, Knäred-Hishults församling
Anläggningsarbetare
Min viktigaste fråga:
Att få folk till kyrkorna i småbyar, så att dessa används!

Stefan Norberg Lindberg

Lindberga församling

Ekonom

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Min viktigaste fråga:

Ett aktivt dop och konfirmatonsarbete är viktigt för att kunna upprätthålla en levande kyrka i hela landet.

Majvor Persson

Ränneslövs-Ysby församling

Undersköterska

Kandiderar till stiftsfullmäktige

Jag vill arbeta för en inkluderande, öppen, jämlik och modern folkkyrka.

Ulrika Persson

Vinberg- Ljungby församling

Egenföretagare

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Mina viktigaste frågor:

Kyrkan är en viktig del av vårt kulturarv. Den ska vara en trygg och öppen mötesplats för alla.

Gudrun Pettersson

Hasslöv-Våxtorps församling, Höks pastorat

Korsordskonstruktör

Kandiderar till stiftsfullmäktige

Mina viktigaste frågor:

Arbetsmiljö och kyrkans arbete med alla människors lika värde.

Karin Ring

Harplinge-Steninge församling

Assistent på fastighetsbolaget Klövern AB i Halmstad

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Min viktigaste fråga:

Med närvaro bibehålla ett högt engagemang i bygden för en levande och välkomnande kyrka dit boende inom pastoratet vill ansluta sig från dopet till begravningen.

Bernt Samuelsson

Bernt Samuelsson, Laholms pastorat

Pensionär, ledamot i kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Min viktigaste fråga:

För att få fler att bli medlemmar, så är barn- och ungdomsverksamheten ute i församlingarna jätteviktig. Fler ledare behöver utbildas för detta.

Elisabeth Svensson Agerbjer

Ljungby/Vinbergs församling

Personalchef

Min viktigaste fråga:

En folkkyrka, välkomnande och tillgänglig för alla.

Håkan Widepalm

Harplinge-Steninge församling
Kanslichef Falkenbergs pastorat

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Mina viktigaste frågor:

Undervisningsfrågor och lokalt engagemang.