Våra kandidater till Kyrkomötet

Här presenterar vi de halländska kandidaterna från Göteborgs stift till kyrkomötet.

Kandidaterna presenteras i den ordning som de står på listan.

1. Gunilla Franzén

Tölö församling

Geotekniker

Kyrkopolitisk fråga som engagerar mig:

Att vi ska ta vårt ansvar som förvaltare för framtiden och låta Hållbarhetens fyra perspektiv (socialt , ekonomiskt, ekologiskt och andligt) påverka alla beslut.

3. Håkan Widepalm

Harplinge-Steninge församling
Kanslichef Falkenbergs pastorat

Mina viktigaste frågor:

Undervisningsfrågor och lokalt engagemang.

8. Göran Barkevall

Träslövs församling

Pensionär, Ordförande i Träslövs församling kyrkoråd

Mina viktigaste frågor: Folkkyrka och ungdomar

Jag vill verka för en aktiv folkyrka för alla och göra en riktad satsning på ungdomars delaktighet.

Kyrkan skall bygga en positiv relation till ungdomar som de känner glädje i att tillhöra.

11. Elisabeth Svensson Agerbjer

Ljungby/Vinbergs församling

Personalchef

Min viktigaste fråga:

En folkkyrka, välkomnande och tillgänglig för alla.

13. Håkan Björklund

Snöstorps församling

Grundskollärare MaNO 4-9

Den kyrkopolitiska fråga som engagerar mig mest är att vi har en välkomnande kyrka som utvecklas i takt med den tid vi lever.

16. AnnaLena Emilsson

Veinge-Tjärby församling

Lärare och företagare

Min viktigaste fråga:

Kyrkans perspektiv i samhällsdebatten och dess viktiga roll som en viktig organisation i ett fungerade samhälle.

21. Henrik Arnesson

Löftadalens församling, Åsa
Lantmästare och lantbrukare

Min viktigaste fråga:

Få in kyrkan mer i samhällsdebatten, synas mer.

25. Kerstin Angel

Susedalens församling

Ekonom

Min viktigaste fråga:

Utveckling av gudstjänster och andra mötesplatser för att ännu fler människor ska bli delaktiga.

32. Karin Ring

Harplinge-Steninge församling

Assistent på fastighetsbolaget Klövern AB i Halmstad

Min viktigaste fråga:

Med närvaro bibehålla ett högt engagemang i bygden för en levande och välkomnande kyrka dit boende inom pastoratet vill ansluta sig från dopet till begravningen.

35. Bernt Samuelsson

Bernt Samuelsson, Laholms pastorat

Pensionär, ledamot i kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Min viktigaste fråga:

För att få fler att bli medlemmar, så är barn- och ungdomsverksamheten ute i församlingarna jätteviktig. Fler ledare behöver utbildas för detta.

38. Ulrika Persson

Vinberg- Ljungby församling

Egenföretagare

Mina viktigaste frågor:

Kyrkan är en viktig del av vårt kulturarv. Den ska vara en trygg och öppen mötesplats för alla.

41. Teodor Ek

Halmstads församling
Vik. Stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Min viktigaste fråga:

Ungdomars delaktighet i kyrkan

44. Annika Johansson Sävborg

Halmstads församling

Skribent och informatör

Mina viktigaste frågor:

Öppenhet och tillgänglighet till våra kyrkor både andligt och kulturellt. Medlemsvård. Att Svenska kyrkan är en förebild för ett inkluderande och hållbart samhälle.

48. Ewy Henriksson

Kwibille församling

Förskollärare

Min viktigaste fråga:

Jag brinner för en kyrka väl förankrad i samhället som verkar i sin tid.

50. Stefan Norberg Lindberg

Lindberga församling

Ekonom

Min viktigaste fråga:

Ett aktivt dop och konfirmatonsarbete är viktigt för att kunna upprätthålla en levande kyrka i hela landet.

54. Fredrik Lindqvist

Höks pastorat, Knäred-Hishults församling

Anläggningsarbetare

Min viktigaste fråga:
Att få folk till kyrkorna i småbyar, så att dessa används!

57. Ulf Hellqvist

Varbergs församling

Pensionär

Mina viktigaste frågor:

Församlingarnas tillgångar ska förvaltas långsiktigt på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Uppmuntra och ta till vara anställdas, volontärers och församlingsbors engagemang. Kyrkans funktion ska förena nutid och tradition.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.