#landetlever

Landsbygden lyfter hela Halland. Centerpartiet i Halland vill synliggöra smarta och goda exempel på det som görs för att landet ska leva. Det gör vi via poddradio, medlemstidningen Hallandsbygden, i vår verksamhet och i våra filmer.

sol-has-bg

familjepolitik

Tipsa oss om smarta saker på landsbygden

Pandemin har lagt ett nytt ljus på landsbygden. Aldrig förr har väl gårdsbutiker, lokalproducerad mat och den halländska landsbygden hamnat så mycket i fokus som i år.

I den halländska myllan produceras framtidens energi, mat och virke. Men alla som någon gång har bott på landsbygden vet att landet inte lever av sig själv. Det är människor som enskilt och tillsammans med andra, i föreningar och företag, som får orterna att blomstra och hela Halland att leva.

Centerpartiet vill synliggöra smarta och goda exempel på det som görs för att landet ska leva. Det kommer vi göra i vår nystartade podradio, i vår medlemstidning Hallandsbygden, i vår verksamhet och våra filmer.

Tipsa oss gärna om personer som gör smarta saker på landsbygden!

Läs mer om Centerpartiets landsbygdspolitik!

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.