Vad tycker du?

Bild

Lokal service, bostäder på orten samt miljö- och klimatfrågor är de viktigaste frågorna för att kunna leva, bo och verka på landsbygden. Det anser Centerpartiet Hallands medlemmar, enligt en enkätundersökning.

 

Centerpartiets medlemmar anser att lokal service är viktigast för att landsbygden ska leva. Men vad tycker du? Kanske du tycker att något annat är viktigare? Kanske vill du vara med och utveckla Centerpartiets politik framåt. Svara gärna på enkäten nedan och berätta vad du tycker är viktigast!