Grön Tillväxt

Bild

För att du, dina barn och dina barnbarn ska kunna leva och må bra i Halland behövs en klimatsmart utveckling, som ger både tillväxt och långsiktig hållbarhet. Halland har alla förutsättningar för grön tillväxt och kan utvecklas till Sveriges grönaste tillväxtregion. Det vill vi bidra till.

De gröna näringarna finns i hela Halland och bidrar till en bättre miljö, ökad konkurrenskraft och fler riktiga jobb. Livsmedels- och skogsproduktionen har båda goda förutsättningar att öka starkt på ett hållbart sätt. Omställningen till grön energi främjar både en säkrare samhällsutveckling och minskar vårt stora fossilberoende. Förenklade regler för byggande av hus på landsbygden gynnar både befolkning och den viktiga turismen, men måste ske med omtanke om den goda åkermarken med tanke på kommande generationer. För att vinna den gröna tillväxtens alla fördelar, vill vi också öka utbudet av utbildningar inom den gröna sektorn, så att hög kompetens i en nära framtid ska mynna ut i många spännande gröna innovationer.

Centerpartiet arbetar för

 • Halland ska genomföra en grön energiomställning med målet att bli
  självförsörjande på förnybar energi.
 • En väl fungerande infrastruktur med vägar, järnvägar och sjöfart.
 • Att i samarbete mellan näringsliv och akademi stärka möjligheterna till nya innovationer med skogsråvara inom exempelvis textilier, bioplast och fiberkomposit.
 • Halland ska vara ledande inom svensk livsmedelsproduktion. Satsningar och
  samverkan mellan aktörer kring det regionala livsmedelsprogrammet utvecklar
  möjligheterna till närproduktion i hela Halland.
 • Tillgången till bredband genom fiber måste säkerställas i hela Halland så att det
  blir möjligt för invånare och företag att ta del av digitala tjänster.
 • Den gröna turismen inom miljö, natur, skogar och stränder har stor potential och
  ska ges möjlighet att utvecklas ytterligare utan att inskränka äganderätten.
 • När regionen bygger nytt ska förnybara och hållbara byggnadsmaterial väljas,
  vilket kan skapa exempelbyggnader för andra att ta efter och inspireras av.
 • Underlätta för företagen genom enklare regler, fler digitala tjänster och mindre
  byråkrati.