Energiproduktion

Bild

Halland har potentialen att bli helt självförsörjande på förnybar energi. Halland har också möjligheten att i stor omfattning producera olika typer av förnybara transportbränslen och anpassa sin infrastruktur för att minska transportutsläppen. Centerpartiet i Halland vill att detta arbete påbörjas omgående för att vidare kunna uppnå målet om Sveriges grönaste tillväxtregion.

Centerpartiets förslag:

  • Att det skall upplevas som positivt att äga energiproduktion.
  • Skapa ett forskningsprojekt kring effektivisering av småskalig vattenkraft
  • Införa ett regionalt investeringsstöd för privatpersoner avseende solcellsanläggningar på privatbostäder.
  • Skapa flera regionala försöksanläggningar för biogas i samarbete med lantbrukare i länet. Uppdraget skall inte bara vara produktionsutveckling, utan även distributionsutveckling.
  • Region Halland skall utreda möjligheten och effekterna av en eller flera havsbasserad vindkraftspark