Energismart infrastruktur

Bild

Centerpartiet vill att infrastrukturen ska bidra till en lägre bränsleförbrukning. En viktig nyckel för att uppnå maximal energi- och bränsleeffektivitet inom både livsmedels- och skogsbruksproduktion är infrastruktur för transporter. Därför bör infrastrukturen ses över i hela Halland.

Centerpartiets förslag:
  • Att en ny infrastrukturplan för hela Halland tas fram med fokus på bränsleeffektivitet, intermodulära omlastningsmöjligheter och effektiva transporter för skog- och livsmedelsproduktion.