Forskning och utvecklingspotential

Bild

Centerpartiet vill att det skall utvecklas ett regionalt forskningscentrum på Ringhals när reaktorerna är stängda där. Detta för att tillvara ta på kunskapen som idag finns där, samt för att få tillgång till bra forskning inom energisektorn i Halland. Ett sådant centrum bör involvera högskolor och universitet som har forskning inom detta område.

Därför bör regionen utreda om intresset finns hos Vattenfall, som äger Ringhals idag, samt hos Högskolan i Halmstad och Alexanderinstitutet på Campus Varberg, kring vilka förutsättningar som finns för ett sådant projekt.

Centerpartiets politik:

  • Region Halland skall utreda om intresset finns hos Vattenfall samt vilka högskolor/universitet som skulle kunna vara intresserade av ett samarbete kring ett forskningscentrum på Ringhals.
  • Att Region Halland skall utreda energibehovet i Halland de kommande 20 åren, för att där se om Halland kommer ha ett överskott vissa perioder och om vätgas då är det bästa sättet att lagra överskottsenergin på.
  • Att Region Halland genomlyser möjligheten till utvecklade forskningsprojekt tillsammans med Hushållningssällskapet, LRF och SLUs lokala forskningsprojekt.
  • Att Region Halland utreder möjligheten till forskningsprojekt kopplade till industrins spillvärme