Gröna näringar - en resurs

Bild

I det halländska näringslivet är de gröna näringarna av stor betydelse. Utöver livskraftiga basföretag finns också en omfattande vidareförädlingsindustri av både livsmedel och skogsråvaror.

Centerpartiet vill maximera de gröna näringarna, som klimat- och energiresurs.

Centerpartiets förslag:

  • Att Region Halland, i projektform, och tillsammans med Hushållningssällskapet Halland väljer ut halländska livsmedel och aktörer som kan vara lämpliga för klimatsmartmärkning.
  • Att projektets syfte är att exemplifiera hur klimatsmartmärkningen kan utvecklas och användas i den Halländska livsmedelsproduktionen
  • Att Region Halland prioriterar lokalproducerade livsmedel i första hand vid sina upphandlingar
  • Att region Halland tillsammans med kommunerna påbörjar en strategisk diskussion kring skogsråvarans betydelse i klimatsmarta produktioner av offentlig sektors verksamhetsbyggnader.
  • Att försöksanläggningar för skogens restprodukter som bränsle- och energiråvara tillskapas i Halland.