Äldrevårdsprogram

Bild

Bygg hälsa med äldrevårdsprogram

Äldre är likt unga en grupp som ofta hamnar mellan vårdens och omsorgens stolar. I äldres fall handlar det om att hälso- och sjukvårdslagstiftningen och socialtjänstlagen båda berör och reglerar var, när och hur äldre får vård. Också den praktiska organiseringen av vården drabbar äldre. Att äldre ofta tvingas åka akut till sjukhus visar hur mycket bättre vården kan bli på att förebygga åkommor innan de blir akuta.

Äldre som grupp står för den stora majoriteten av vårdbehovet i samhället. Att äldre ”konsumerar” mer vård än yngre är naturligt och så kommer det behöva vara också i framtiden. Men för att plus och minus ska gå ihop på lång sikt måste vården få ut mer av varje satsad skattekrona. Äldrevården behöver inriktas mer mot att tidigt fånga upp äldre med begynnande fysiska eller psykiska problem innan de blir akuta, och underlätta för friska äldre att ha kvar hälsan längre upp i åren.

Återkommande och långvariga sjukhusbesök kan i sig dessutom skada. Dels ökar risken för att drabbas av multiresistenta bakterier och dels är det för många påfrestande med stora och snabba omställningar.

Centerpartiets förslag
  • Ett äldrehälsovårdsprogram ska erbjudas alla medborgare efter avslutat arbetsliv. Det ska baseras på vetenskap och vara inriktat på att dels fånga upp äldre med psykisk ohälsa, dels erbjuda förebyggande rådgivning kring bland annat kost, motion, fallskadeprevention, med mera.