Digital Akut

Bild

Flytta vården närmare patienten med digital akut!

Centerpartiet har i regionens budget för 2020 fått med begreppet digital akut. Med en digital akut vill vi flytta vården närmare patienten och utforma vården utifrån patientens behov.

På en digital akut går det att få råd och hjälp dygnet runt, få recept på medicin och boka tid med mera. Den digitala akuten kan även vara ett stöd för kommunsjuksköterskor
eller distriktsläkare där specialistsjukvården kan komma direkt hem via videolänk och på så vis samverka snabbt och enkelt.

En digital akut öppnar upp för användande av digitala lösningar i form av Artificiell intelligens (AI-teknik) som stöd för diagnos och behandling och kan göras säkert genom ex mobilt bank-ID.

Centerpartiets förslag

  • Se till att Region Halland kommer igång med en digital akut och att den utformas så att den underlättar för patienter och personal.