En väg in

Bild

Inför "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa!

Centerpartiet har varit drivande för att Region Halland nu ska införa ”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa.

Det finns problem idag med att det blir glapp mellan barnavårdscentral, ungdomsmottagning och primärvård som alla tillhör regionen och elevhälsan och socialtjänsten som drivs av kommunen. Centerpartiet ser vinster med en samlad barn- och ungdomshälsa - från graviditet till 18 år.
För att skapa kontinuitet och en stabil verksamhet bör verksamheten ha en huvudman. Att samma huvudman har ansvaret gör att vi minimerar risk för glapp och sekretessdilemma mellan olika huvudmän.

Centerpartiets förslag

  • Utred möjligheten att göra om elevhälsan till en samlad barn- och ungdomshälsa, med kontinuerliga undersökningar upp till 18 år.
  • Se till att Region Halland kommer igång med ”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa.