Friskvård

Bild

Friskvård är bästa vägen till en bättre sjukvård

Kan vi genom uppmuntran, egenvård och tidiga insatser förhindra att människor insjuknar är det den största vinsten för individen och verksamheten. Hälsosamtal är en viktig del i detta arbete.

För patienter med utmattnings- och ohälsoproblem skulle Grön rehab kunna sättas in i ett tidigare skede än vad som görs i dag. Vi föreslår ett pilotprojekt där man med hjälp av hälsoteam hittar personer i riskzonen för utbrändhet. Hälsoteamet kan bestå av läkare, psykolog, sjuksköterska och hälsocoach.

Centerpartiets förslag

  • Utred möjligheten att erbjuda hälsosamtal i kvinnohälsovården, förslagsvis i samband med cellprovtagning.
  • Se till att Region Halland kommer igång med de beslutade hälsosamtalen för 40-åringar i Halland, och att arbetet utvärderas.
  • Starta ett pilotprojekt som med utgångspunkt i ”Grön rehab” och med stöd av hälsoteam ska stötta personer i riskzonen för eller med nydiagnostiserad psykisk ohälsa (utmattningsdepression och dylikt). Arbetet ska utvärderas.