Mobila närsjukvårdsteam

Bild

Öka stödet till patienterna med mobila närsjukvårdsteam!

Vårdcentralerna har i vårdvalet ett ansvar för sina listade patienter samt ett områdesansvar. I det uppdraget ingår även att göra hembesök när behov finnes.

Västra Götalandsregionen har infört speciella Närsjukvårdsteam för vissa patientgrupper. Erfarenheter där visar att vårdkonsumtionen för patienternas besök på akutmottagning, slutenvårdsdagar och oplanerade återinskrivningar mer än halverades.

På Hallands sjukhus finns dagligen cirka 30 patienter inlagda som är medicinskt färdigbehandlade och som väntar på att kunna komma hem eller till vårdboende. Hemgångsklara är de när kontakt tagits med kommunen, läkemedel finns att tillgå och eventuella hjälpmedel har levererats. Viktigt är att hemgången känns trygg för patienter och närstående. Ett närsjukvårdsteam skulle kunna bli ett stöd för en snabbare utskrivning i avvaktan på att hemsjukvården eller kommunen är redo att ta över.

Centerpartiets förslag

  • Utred möjligheten att öka stödet till vissa patientgrupper genom att införa mobila närsjukvårdsteam, inom primärvården. De mobila närsjukvårdsteamen ska fungera som en brygga mellan specialistvård och vårdcentral.