Närmare specialistvård

Bild

Flytta specialistvården närmare patienten med hjälp av ambulanssjukvården!

Vi har i Region Halland en hög kompetens inom ambulanssjukvården med specialistutbildade sjuksköterskor i flertalet ambulanser. Genom att ambulanspersonalen ges möjlighet att i större utsträckning hjälpa patienterna redan i deras hem med syfte att hjälpa patienten till rätt vårdnivå på bästa vis så kan resurser sparas och kvalitén öka. Det kan ske genom att ambulanssjukvården ges ett utökat uppdrag.

Ett ambulansteam kan idag kontrollera vitala parametrar som puls och blodtryck, men även ta EKG och använda vissa snabbspår för exempelvis Strokemisstanke.

En utvecklingsmöjlighet är att ambulansen ges möjlighet att boka tid till vårdcentral, hjälpa till med att boka Resam-taxi för transport till vårdinrättning, skriva röntgenremiss på enkla frakturer alternativt lösa röntgen genom mobila enheter i hemmet. Nya arbetssätt med hjälp av digital teknik behöver användas för konsultation och stöd i beslutsprocesserna.

Genom att på detta sätt flytta specialistvården närmare patienten så skapas ökad trygghet.

Centerpartiets förslag

  • Utred hur ambulanssjukvården kan få ett utökat uppdrag i att bedöma, behandla, hänvisa och hjälpa patienter till rätt vårdnivå.