Politiska program FÖr Halland framåt

Bild

Sedan valet 2018 har Centerpartiet i Halland arbetat med politikutveckling. Olika arbetsgrupper har tagit fram program som sen bearbetats i organisationen och därefter fastställts av distriktsstyrelsen.

Här kan du hämta våra politiska program som har blivit fastställda:

Nära Vård

Energi och Bränsle

En väg in

Infrastruktur

Vatten

Gröna och Blå näringar

Bostadsbyggande