psykisk hälsa bland barn, ungdomar och familjer i Halland

Bild

Den psykiska ohälsan hos barn och unga har ökat de senaste 20 åren och är idag en av våra stora framtidsfrågor. Samtidigt ser vi också att måluppfyllelsen i skolan har haft en negativ utveckling under lång tid och att det finns tydliga skillnader mellan olika grupper.

Centerpartiets förslag:

  • Utveckla föräldrautbildning för föräldrautveckling
  • Starta ett familjecentrerat arbetssätt i Halland
  • Inför friskvårdsteam för barn med fetma och/eller psykisk ohälsa
  • Starta En väg in i Halland - för snabb hjälp på rätt vårdnivå
  • Underlätta vardagen genom att öka tillgången på kunskap, bemötande och hjälpmedel vid psykisk ohälsa
  • Främja barns språkutveckling med Språkstart
  • Inför Välmående ger resultat i förskolor och skolor i Halland

Läs mer:

Språkstart Halland

Välmående ger resultat