Välmående ger resultat

Bild

Trygga barn lär sig mer i skolan. Välmående ger resultat är en metod som ger barn trygghet och självtillit. Centerpartiet Halland föreslår därför att alla barn och unga i Halland ges tillgång till arbete med Välmående ger resultat.

Sambandet mellan skolprestation och psykisk hälsa är bevisat stark och därför är det idag kanske viktigare än någonsin att ge barn och unga de förutsättningar de behöver för att skapa ett mer välmående, hållbart och värdeskapande liv. Pedagoger och annan personal som mår bra påverkar barnen och eleverna positivt. I skolan kan man se att välmående pedagoger har elever som presterar bättre – Välmående ger resultat, helt enkelt.

Välmående ger resultat initierades av de lokala nämnderna i Varberg, Falkenberg och Laholm. Efterhand har även de lokala nämnderna i Kungsbacka, Hylte och Halmstad anslutit. Arbetet sker nu tillsammans med samtliga halländska kommuner och Länsstyrelsen Halland.

Välmående ger resultat är en utbildningssatsning i samarbete mellan Region Halland och Bättre skolor med syfte att öka både pedagogers och barns/elevers välmående samt elevers prestation i skolan.

Centerpartiet Hallands förslag:

  • Inför Välmående ger resultat i alla förskolor och skolor, vilket skulle lägga en god grund för barn att bli ungdomar och självständiga vuxna.

Läs mer om Välmående ger resultat!