Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Medlemsomröstning Valen 2018

Medlemsomröstning Valen 2018

Över 300 namn finns med bland kandidaterna som alla medlemmar har kunnat rösta på i Centerpartiet Hallands medlemsomröstning inför 2018 års val till region, riksdag och kommuner.

Medlemsomröstningen är nu avslutad och nomineringskommittéerna arbetar nu med att ta fram förslag till listor som ska klubbas på nomineringsstämmorna i höst.